Elszámolási és forintosítási információk

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton értesítjük, hogy az MNB honlapján elhelyezésre került az 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatványok internetes elérhetősége, melyet a következő linkre kattintva érhetnek el, illetve a nyomtatványok az alábbiakban is letölthetőek:

Link: http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany

A nyomtatványok:

Az 58/2014. MNB rendelet alapján az alábbi elszámolási és forintosítási nyomtatványokat tesszük közzé:

1. számú nyomtatvány: Adatváltozás bejelentő nyomtatvány
2. számú nyomtatvány: Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez
3. számú nyomtatvány: Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről
4. számú nyomtatvány: Elszámolási igény kérelem 2009. Július 27. Napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor
5. számú nyomtatvány: Elszámolási igény kérelem 2009. Július 27. Napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor
6. számú nyomtatvány: Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz
8. számú nyomtatvány: Panaszbejelentő

10. számú nyomtatvány: Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történt érvényesítéséről

11. számú nyomtatvány: Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez

1b13 – Tájékoztató a PBT előtti eljárás és a döntés elleni jogorvoslat szabályairól

150. Általános fogyasztói kérelem

151.Kérelem helyes elszámolás megállapítása tárgyában

152. Kérelem panaszeljárás lefolytatása tárgyában

153. Kérelem elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában