HIRDETMÉNY

A Komplex Faktor Zrt. tájékoztatja T. Ügyfeleit, hogy az Új Széchenyi Beruházási Hitelre és az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitelre vonatkozó Kondíciós listáját 2013. október 15. napja hatállyal módosítja.

A Kondíciós Lista módosítására az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal fennálló Közvetítői Szerződésünk 2013. október 15. napján hatályba lépett módosítása ad alapot.

A fentiek alapján ezúton is tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a 2013. október 15. napjától megkötött / megkötendő Új Széchenyi Beruházási Hitelek és Új Széchenyi Forgóeszköz Hitelek ügyleti kamata legfeljebb 6,5% / év mértékű lehet.

Az ügyleti kamat pontos induló mértékét a Hitelbizottság minden esetben egyedi elbírálás alapján állapítja meg, amelyről az Ügyfelet írásban tájékoztatja.

Budapest, 2013. október 15.

Komplex Faktor Zrt. Igazgatósága