HIRDETMÉNY

A Komplex Faktor Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Hitelezési Üzletszabályzatát és Általános Szerződési Feltételeit 2014. július 7. napja hatállyal módosítja.

Az Új Széchenyi Hitelekre és az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitelre vonatkozó támogatási szabályokat meghatározó, az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű („de minimis”) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletet felváltotta az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelete (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) – az Új De Minimis Rendelet.

2014. július 1. napjától a Támogatási programok keretei között kizárólag a 1407/2013/EU bizottsági rendeletnek megfelelően köthető hitelszerződés.

A fentiekre tekintettel a Komplex Faktor Zrt. – az Ügyfelei számára nem kedvezőtlenül – az Üzletszabályzat 3.2. pontja, valamint az Általános Szerződési Feltételek 5.2. pontja alapján egyoldalúan módosította Üzletszabályzatát és Általános Szerződési Feltételeit. A módosított rendelkezések az Üzletszabályzatban és Általános Szerződési Feltételekben dőlt betűvel kerültek megjelölésre.

A módosítás a közzététel napján hatályba lép.

Ha az Ügyfél a kifüggesztéstől számított 15, azaz tizenöt napon belül írásban kifogást nem emel, a módosítást elfogadottnak kell tekinteni.

Budapest, 2014. július 7.

Komplex Faktor Zrt. Igazgatósága