GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Ügykezelés formái
 • Ügyintézés személyesen ügyfélszolgálatunkon, előre egyeztetett időpontban lehetséges.
 • Telefonon kizárólag általános – pénzügyi adatokat nem érintő – tájékoztatásra van mód.
 • Írásos formában érkező megkeresések közül az elektronikus úton küldött levelek esetén csak a már korábban bejelentett e-mail címre áll módunkban válaszunkat megküldeni.
Teendők adatváltozás esetén
 • Személyes adatokban történt változások bejelentésének módja a személyes okmányok fénymásolatának beküldése (a dokumentum eredeti aláírással ellátva kerüljön benyújtásra).
 • Cégadatokban történt változás esetén az aktuális Társasági szerződés; az aláíró személyében történt változás esetén pedig Aláírási címpéldány/Aláírás minta eredeti példányának bemutatása vagy e-akta benyújtása szükséges.
 • Kapcsolattartási elérhetőségeket (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím) bejelenteni/módosítani eredeti, cégszerűen aláírt nyilatkozattal lehetséges. 
Biztosítékot/fedezetet érintő változás
 • Amennyiben Ügyfelünk az ügylet fedezetéül szolgáló biztosítékok körét módosítani kívánja, úgy azt egy eredeti, cégszerűen aláírt nyilatkozat benyújtásával kezdeményezheti, melyben megjelölésre kerül a módosítani kívánt- és az újonnan felajánlott fedezet, valamint a módosítás okai.
Folyószámla egyeztetés
 • Az ügylethez kapcsolódó befizetések, kiállított számlák tekintetében felmerült kérdések esetén folyószámla egyeztetés kezdeményezhető postai vagy elektronikus úton.
Hiányzó számla pótlása
 • Társaságunk által kiállított számlák esetében számlamásolat kérhető az időszak/számla számának pontos megjelölésével, írásos formában. 
Előtörlesztés menete
 • A hitelszerződés futamideje alatt lehetőség van részelőtörlesztésre, amely külön szerződésmódosítással nem jár.
 • Az előtörleszteni kívánt összeg utalásakor a közlemény rovatban a szerződésszám mellett kérjük feltüntetni, hogy „Előtörlesztés”, továbbá egy példány eredeti, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot szükséges eljuttatni Társaságunk részére arra vonatkozóan, hogy az előtörlesztés jogcímen utalt összeget részelőtörlesztésre kívánják fordítani.
 • Amennyiben a részelőtörlesztésként megjelölt összeg beérkezéskor a szerződés folyószámláján Társaságunk lejárt esedékességű tartozást tart nyilván, úgy elsőként a tartozás kiegyenlítésére kerül sor, azt követően a fennmaradó rész fordítható részelőtörlesztésre. A jóváírás után generált új törlesztési ütemezést postai úton juttatjuk el Ügyfelünk részére.
Végtörlesztés menete
 • Hitelszerződés végtörlesztésére kizárólag Társaságunk által kiadott (részletes pénzügyi adatokat tartalmazó) Egyenlegközlő igazolás alapján kerülhet sor.
 • A szerződés lezárásához szükséges összeget tartalmazó igazolás kiadásának feltétele, hogy a Társaságunk honlapján közzétett, végtörlesztési folyamat elindítását szolgáló – hitelkonstrukciónak és fedezetnek megfelelő – formanyomtatvány tartalmilag és formailag megfelelő eredeti példánya benyújtásra kerüljön.
 • Társaságunk a hiánytalan nyomtatvány beérkezését követő 8 banki munkanapon belül adja ki az Egyenlegközlő igazolás egy eredeti, cégszerű aláírással ellátott példányát, amely érvényességi ideje minden esetben a kiállítástól számított 8 banki munkanap.
Kifutó hitelszerződés
 • A szerződés futamidejének lejáratát követően Társaságunk zárási elszámolást készít. Amennyiben a szerződés folyószámláján Társaságunk tartozást tart nyilván, a szerződés lezárására és a biztosítékok kiengedésére kizárólag a zárási elszámolásban szereplő összeg befizetését követően kerülhet sor.