MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program

A szerződő fél: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó/egyéni cég, amely a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározottak szerint kis- és középvállalkozásnak minősül, valamint:

 • cégjogi szempontból ellenőrizhető, költségvetéssel való kapcsolata rendezett;
 • nem folyik ellene csőd- vagy felszámolási eljárás;
 • nincs lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása;
 • nincs lejárt banki tartozása.

Finanszírozható projektek:

A Hitel kizárólag

a) a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló:

– ingatlanvásárláshoz, -beruházáshoz;

– új vagy használt tárgyi eszközvásárláshoz, -beszerzéshez;

– immateriális javak beszerzésére, továbbá

b) a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozáshoz;

c) önálló forgóeszköz finanszírozáshoz

d) személyi jellegű ráfordítások finanszírozásra és az Adós működési költségeinek finanszírozására

vehető igénybe.

A Program vonatkozásában projektfinanszírozási hitel kizárólag lakóingatlanok, kereskedelmi ingatlanok és irodák, illetve raktár létesítésére, fejlesztésére irányuló (akár bérbeadási célú) beruházás finanszírozására nyújtható, projekttársaságok részére is. Egyéb projektfinanszírozási ügylet a Program keretein belül nem finanszírozható.

Hitelösszeg: 1.000.000,- Ft – 150.000.000,- Ft

Az MFB GUHP Hitel Program ügyleti kamata:  5,5 – 10%/év

Kezelési költség: maximum 1,5%/év

Futamidő: 12-180 hónap

Önerő: A projekt teljes megvalósítási költségének legalább 10%-a, melynek felhasználását legkésőbb a folyósításig igazolni szükséges.

A tőketörlesztés megkezdésének türelmi ideje: Maximum 12 hónap

Tőkefizetés esedékessége: havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben

Egyszeri emelt összegű tőkefizetés az utolsó tőketörlesztéskor lehetséges a teljes folyósított hitelösszeg 20%-ának erejéig.

Biztosíték: A Fedezetértékelési Szabályzat alapján megállapított hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel tőkeösszegének a 130%-át.

Fedezetre vonatkozó elvárások

A hitel végső kondíciói az ügyfél által nyújtott fedezet függvényében kerülnek meghatározásra.

Elsődleges fedezetek:

 • a finanszírozás tárgyát képező és/vagy bármely más ingatlanra alapított jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom

Másodlagos fedezetek:

 • Bankgarancia
 • Óvadék
 • Vételi jog
 • Ingóságon alapított jelzálogjog
 • Ingatlanon alapított nem első ranghelyű önálló zálogjog
 • Intézményi kezességvállalás 

Készfizető kezesség: A hitel mellé vállalt készfizető kezesség a hitel kondícióinak pozitív változását eredményezheti.

A hiteligénylő költségei:

Folyósítási jutalék: kizárólag szerződéskötést követően fizetendő meg. Mértéke 1% az adott folyósítás összegére vetítve; de maximum 500 ezer forint összesen a teljes ügyletre vetítve, a lehívások számától függetlenül. Esedékessége a folyósítás napja.

Rendelkezésre tartási jutalék: 0,4%/év.

E mellett az ügyfelet terhelik az ügylet lebonyolításához szükséges közjegyzői, ügyvédi és esetlegesen felmerülő földhivatali és értékbecsléssel kapcsolatos díjak.

Letölthető dokumentumok

GUHP Termékleírás

Letöltés

 

GUHP Útmutató

Letöltés

 

GUHP Refinanszírozási kérelem

Letöltés

GUHP Kondíciós Lista

Letöltés

GUHP Üzletszabályzat

Letöltés

GUHP Hitelkérelmi adatlap

Letöltés