MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program

A szerződő fél: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó/egyéni cég, amely a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározottak szerint kis- és középvállalkozásnak minősül, valamint:

 • cégjogi szempontból ellenőrizhető, költségvetéssel való kapcsolata rendezett;
 • nem folyik ellene csőd- vagy felszámolási eljárás;
 • nincs lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása;
 • nincs lejárt banki tartozása.

Finanszírozható projektek:

A Hitel kizárólag

a) a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló:

– ingatlanvásárláshoz, -beruházáshoz;

– új vagy használt tárgyi eszközvásárláshoz, -beszerzéshez;

– immateriális javak beszerzésére, továbbá

b) a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozáshoz;

c) önálló forgóeszköz finanszírozáshoz

d) személyi jellegű ráfordítások finanszírozásra és az Adós működési költségeinek finanszírozására

vehető igénybe.

A Program vonatkozásában projektfinanszírozási hitel kizárólag lakóingatlanok, kereskedelmi ingatlanok és irodák, illetve raktár létesítésére, fejlesztésére irányuló (akár bérbeadási célú) beruházás finanszírozására nyújtható, projekttársaságok részére is. Egyéb projektfinanszírozási ügylet a Program keretein belül nem finanszírozható.

Hitelösszeg: 1.000.000,- Ft – 150.000.000,- Ft

Az MFB GUHP Hitel Program ügyleti kamata:  5,5 – 10%/év

Kezelési költség: maximum 1,5%/év

Futamidő: 12-180 hónap

Önerő: A projekt teljes megvalósítási költségének legalább 10%-a, melynek felhasználását legkésőbb a folyósításig igazolni szükséges.

A tőketörlesztés megkezdésének türelmi ideje: Maximum 12 hónap

Tőkefizetés esedékessége: havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben

Egyszeri emelt összegű tőkefizetés az utolsó tőketörlesztéskor lehetséges a teljes folyósított hitelösszeg 20%-ának erejéig.

Biztosíték: A Fedezetértékelési Szabályzat alapján megállapított hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel tőkeösszegének a 130%-át.

Fedezetre vonatkozó elvárások

A hitel végső kondíciói az ügyfél által nyújtott fedezet függvényében kerülnek meghatározásra.

Elsődleges fedezetek:

 • a finanszírozás tárgyát képező és/vagy bármely más ingatlanra alapított jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom

Másodlagos fedezetek:

 • Bankgarancia
 • Óvadék
 • Vételi jog
 • Ingóságon alapított jelzálogjog
 • Ingatlanon alapított nem első ranghelyű önálló zálogjog
 • Intézményi kezességvállalás 

Készfizető kezesség: A hitel mellé vállalt készfizető kezesség a hitel kondícióinak pozitív változását eredményezheti.

A hiteligénylő költségei:

Folyósítási jutalék: kizárólag szerződéskötést követően fizetendő meg. Mértéke 1% az adott folyósítás összegére vetítve; de maximum 500 ezer forint összesen a teljes ügyletre vetítve, a lehívások számától függetlenül. Esedékessége a folyósítás napja.

Rendelkezésre tartási jutalék: 0,4%/év.

E mellett az ügyfelet terhelik az ügylet lebonyolításához szükséges közjegyzői, ügyvédi és esetlegesen felmerülő földhivatali és értékbecsléssel kapcsolatos díjak.

Letölthető dokumentumok

GUHP Termékleírás

Letöltés

 

GUHP Útmutató

Letöltés

 

GUHP Refinanszírozási kérelem

Letöltés