ÚJ SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ HITEL

Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel (jelenleg nem igényelhető)

 

A szerződő fél: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, amely a 800/2008/EK rendelet szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, valamint:

  • cégjogi szempontból ellenőrizhető, költségvetéssel való kapcsolata rendezett;
  • nem folyik ellene csőd- vagy felszámolási eljárás;
  • nincs lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása;
  • nincs lejárt banki tartozása.

Finanszírozható projektek:

Olyan, a gazdálkodó szervezetek vagyonmérlegének eszközoldalán nyilvántartott eszközök finanszírozása, amelyek egy termelési ciklus során jellemzően elhasználódnak, vagy értékük teljes egészében az előállított új termék részévé válik.

A forgóeszköz finanszírozás kizárólag tevékenységbővítéshez kapcsolódhat.

Tevékenységbővítésnek minősül: készletek bővítése, új munkaerő alkalmazása, a nyújtott szolgáltatások bővítése, technológiakorszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz beszerzése), meglévő üzleti infrastruktúra bővítése, új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés, új termék kialakítása, új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés, új gazdasági tevékenység beindítása, beruházás végrehajtása.

Hitelösszeg: 1.000.000,- Ft – 50.000.000,- Ft

Az Új Széchenyi Hitel ügyleti kamata: 2,4-6,5 %

(A kamat annuitásos módszerrel kerül kiszámításra)

Futamidő: Maximum 3 év

Önerő: A projekt nettó értékének 10%-a.

Biztosíték: A Fedezetértékelési Szabályzat alapján megállapított hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel tőkeösszegének és a teljes futamidőre számított ügyleti kamatnak a  100%-át.

A hiteligénylő költségei:

A hitelképesség vizsgálati díj, amely kizárólag pozitív hitelbírálat esetén fizetendő meg, mértéke 50.000,- Ft, esedékessége a szerződéskötés napja.

Valamint az ügylet lebonyolításához szükséges közjegyzői, ügyvédi és esetlegesen felmerülő földhivatali és értékbecsléssel kapcsolatos díjak.

Fedezetre vonatkozó elvárások

A hitel végső kondíciói az ügyfél által nyújtott fedezet függvényében kerülnek meghatározásra.

Elsődleges fedezetek:

  • Ingatlanon alapított első ranghelyű önálló zálogjog
  • Bankgarancia
  • Óvadék

Másodlagos (kiegészítő) fedezetek:

  • Ingóságon alapított jelzálogjog
  • Ingatlanon alapított nem első ranghelyű önálló zálogjog

Fenti fedezeti előírásoktól eltérni egyedi bírálat alapján van lehetőség.

Készfizető kezesség: A hitel mellé vállalt készfizető kezesség a hitel kondícióinak pozitív változását eredményezheti.