ÚJ SZÉCHENYI KOMBINÁLT MIKROHITEL

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel (jelenleg nem igényelhető)

 

A projekt kötelezően hitelből, utólag finanszírozott vissza nem térítendő támogatásból és saját forrásból tevődik össze. A hitelkérelmet és a támogatásra vonatkozó pályázatot egyidejűleg kell személyesen benyújtani a KOMPLEX FAKTOR Zrt. székhelyén (1149 Budapest, Róna u. 120-122).

A szerződő fél: A hitelkérelem és a kapcsolódó pályázat beadására jogosult minden olyan mikrovállalkozás, amely devizabelföldinek minősül, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkezik, árbevétele maximálisan 2 millió EUR/év és maximum 9 főt foglalkoztat, továbbá megfelel a pályázati és hitelfeltételeknek, különös tekintettel az alábbiakra:

 • cégjogi szempontból ellenőrizhető, költségvetéssel való kapcsolata rendezett;
 • nem folyik ellene csőd- vagy felszámolási eljárás és nem áll végelszámolás alatt;
 • nincs lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása;
 • nem negatív a saját tőkéje;
 • saját tőkéje nem csökkent a törzstőke/alaptőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá;
 • nincs lejárt banki tartozása;
 • városias településen történik a beruházás (településlista alapján);
 • árbevételének kevesebb, mint 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
 • nincs 3 éven belül nem teljesített támogatási szerződése;
 • nincs két éven belüli munkaügyi jogsértése;
 • nem megkezdett a projekt;

Lehetőség van megfelelő fedezettség mellett induló mikrovállalkozások támogatására is.

 

Finanszírozható projektek:

 • Új, egyenként minimum nettó 200.000,- Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz vásárlása (VTSZ listából);
 • információs technológia fejlesztéséhez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000,- Ft értékű hardver beszerzése (VTSZ listából);
 • információs technológia fejlesztéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése (TESZOR listából);
 • infrastrukturális és ingatlan beruházás, és ingatlanvásárlás.

Nem támogatható projektek:

 • turisztikai attrakció-, és
 • szálláshely-fejlesztés

Finanszírozási konstrukció:

 Minimális önerő: a projekt értékének 10%-a

Igényelhető hitelösszeg: a projekt értékének 60%-a, min. 1 millió, max. 20 millió Ft.

Pályázható vissza nem térítendő támogatás: a projekt értékének 45%-a, min. 1 millió, max. 10 millió Ft.

Az Kombinált Mikrohitel ügyleti kamata: 6,5 %

(A kamat annuitásos módszerrel kerül kiszámításra)

Futamidő: Maximum 10 év

A tőketörlesztés megkezdésének türelmi ideje: Maximum 24 hónap

Biztosíték: A Fedezetértékelési Szabályzat alapján megállapított hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel tőkeösszegének és a teljes futamidőre számított ügyleti kamatnak a  100%-át.

A hiteligénylő költségei: Egyszeri 50.000 Ft-os szerződéskötési díj fizetése.Valamint az ügylet lebonyolításához szükséges közjegyzői, földhivatali, ügyvédi és értékbecsléssel kapcsolatos díjak.

3.2       Pályázat támogatásra

A mikrohitellel (3.1 pont) egyidejűleg – azzal összhangban – pályázható utólag finanszírozott, európai uniós vissza nem térítendő támogatás „Mikrovállalkozások fejlesztése” címen.

A pályázat jele: GOP-2011-2.1.1/M, ill. KMOP-2011-1.2.1/M

Speciális feltételek

A projekt megvalósítása

A benyújtást követő napon a pályázó saját felelősségére a beruházást megkezdheti, DE célszerű a beruházást a „befogadói nyilatkozat” kézhezvétele után megkezdeni.

Kötelező vállalás

A projekt befejezését követő 2 üzleti év személyi jellegű ráfordításainak összege el kell érje az elnyert vissza nem térítendő támogatás összegének 50%-át.

 1. Fedezetre vonatkozó elvárások

4.1       Hitelfedezet

A hitel végső kondíciói az ügyfél által nyújtott fedezet függvényében kerülnek meghatározásra.

 

Elsődleges fedezetek:

 • Ingatlanon alapított első ranghelyű önálló zálogjog
 • Bankgarancia
 • Óvadék

Másodlagos (kiegészítő) fedezetek:

 • Ingóságon alapított jelzálogjog
 • Ingatlanon alapított nem első ranghelyű önálló zálogjog

Készfizető kezesség: A hitel mellé vállalt készfizető kezesség a hitel kondícióinak pozitív változását eredményezheti.

4.2       Támogatás fedezete

A vissza nem térintendő támogatás összegére nem kell fedezetet biztosítani

Projektérték = vissza nem térítendő támogatás+támogatott hitel+saját forrás(önerő)